Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú THCS TRẦN QUỐC TOẢN

GIỚI THIỆU:

- Tên đơn vị: Trường PTDTBT THCS Trần Quốc Toản
- Địa chỉ: Xã Ia Kriêng - Huyện Đức Cơ - Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0869546238
- Email: tranquoctoandc@gmail.com

-Web: http://tranquoctoan.ducco.edu.vn
- Năm thành lập: 2018

     Trường PTDTBT THCS Trần Quốc Toản đóng chân trên địa bàn xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai được thành lập tháng 8/2018 được chuyển từ tên trường THCS Trần Quốc Toản

           - Ngày đầu thành lập vào năm 1999 trường có tên gọi là trường Phổ thông cơ sở xã Ia Kriêng ( gồm cấp 1 và cấp 2 ).Khi đó cơ sở vật chất còn rất thiếu thốn

            - Đến năm 2003 trường được tách ra thành 2 cấp, khi đó trường được mang tên là trường THCS Trần Quốc Toản. 

            -Từ năm 2016 sau khi có Nghị định số: 116/2016/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn thì một số học sinh được hưởng chế độ bán trú theo nghị định này. Do số lượng học sinh được hưởng chế độ bán trú ngày một tăng nên đến ngày 15 tháng 8 năm 2018 trường đã được UBND huyện Đức Cơ phê duyệt và chuyển thành trường bán trú được mang tên như ngày nay.

Ban giám hiệu trường PTDTBT THCS Trần Quốc Toản qua các thời kỳ:

1. Trường Phổ thông cơ sở xã Ia Kriêng:

- Giai đoạn 1999-1996

Hiệu trưởng: 

Phó hiệu trưởng: 

2. Trường THCS Trần Quốc Toản:

-Giai đoạn 2003-2005

Hiệu trưởng: Hồ Thị Quỳnh Mai                                                                           

Phó hiệu trưởng: 

- Giai đoạn 2003–2012

Hiệu trưởng: Nguyễn Xuân Sửu

Phó hiệu trưởng: Vũ Thị Hương

- Giai đoạn 2012–2018

Hiệu trưởng: Hồ Minh Thể

Phó hiệu trưởng: Trần Thị Sáu

3. Trường PTDTBT THCS Trần Quốc Toản:

Giai đoạn 2018 đến nay

Hiệu trưởng: Hồ Minh Thể

Phó hiệu trưởng: - Trần Thị Sáu

                              - Trịnh Thị Phượng